Business alignment

DNA

Vanuit uw strategische en tactische doelstellingen definieert u samen met onze adviseur de bedrijfsbehoefte aan gebruik van informatie en kennis uiteengezet in de tijd met meetbare resultaten van informatie- en kennismanagement, wat resulteert in:

 • visie en strategie
 • business case & Return on Investment/Information (ROI)
 • beleid en richtlijnen
 • roadmap / programma en projectplan

Policies

Met betrekking to security, e-mail, social media en kennismanagement moet u ook grenzen stellen welke het beleid van het management weerspiegelen:

 • een beveiligingsbeleid bepaalt de regels voor werknemers in het kader van openbaar maken van informatie, minimaal op basis van het type informatie en de doelgroep
 • een e-mail beleid definieert de regels voor werknemers in het kader van delen en archiveren van e-mail; dergelijk beleid moet rekening houden met privacy wet-en regelgeving op e-mail archivering en het belang en de verplichtingen van uw organisatie
 • een social media beleid bepaalt de regels voor werknemers in het kader van gedrag en openbaarmaking van informatie via sociale media
 • een kennismanagement beleid definieert de regels voor werknemers in het kader van kennistaken.

Kennistaken kunnen tevens worden opgenomen in functie-/rolbeschrijvingen op verschillende niveaus:

 • hergebruiken en respecteren van kennis waarin wordt voorzien door collega's
 • vastleggen en documenteren van gevraagde kennis voor lessons learned en best practices
 • ontwikkelen van nieuwe kennis