Disclaimer

DNA

Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt prive van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Deze site bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van de betreffende sites.

i4knowledge bv

Tusculum 20
6674 DN Herveld
The Netherlands

Telefoon: +31 (0)85 877 2270
E-mail:

KvK nummer: 51474808

©2010-2020 i4knowledge bv | disclaimer | contact | op de hoogte blijven?