Expertise in het domein van informatie- en kennismanagement

DNA

Van een operationeel- naar een kennisgedreven economie

Vandaag de dag zien we een verschuiving van een operationeel-gedreven economie naar een informatie- en kennisgedreven economie. Hierbij worden alle vormen van organisaties geconfronteerd met een overvloed aan informatiebronnen en correspondentie, chaotische processen, het ontbreken van overzicht, etc.

Met een jaarlijkse verdubbeling van het volume van informatie en communicatie, hoe blijven uw kenniswerkers op de hoogte en goed geïnformeerd? Zoeken naar informatie is niet voldoende, kenniswerkers willen kunnen vinden en in staat zijn om informatie en kennis te consumeren.

Bovendien verandert de manier waarop mensen informatie consumeren. Delen is niet wat het belangrijkste is. Het gaat over hergebruik, het vinden van patronen en bewust worden. Dit is de enige manier om valorisatie van uw informatie en know-how te maximaliseren.

Benutten van informatie en know-how

Het is onvermijdelijk de chaos en complexiteit van ongestructureerde informatie te accepteren, aangezien het uw bron is van innovatie en nieuwe zakelijke kansen. In deze economie zal u eerst moeten definiëren welk niveau van kennisorganisatie u nodig heeft of wilt bereiken.

kennisorganisatie

Hiermee vindt de concurrentiestrijd plaats op het gebied van informatie, communicatie en kennis. Om de concurrentie voor te blijven en te anticiperen op een maximaal bedrijfsresultaat, heeft u andere werkwijzen en instrumenten nodig om uw informatie en know-how te benutten.

Andere werkwijzen en instrumenten

Ondanks dat we in een informatie- en kenniseconomie leven vragen we ons geregeld af:

  • hoe kunnen we relevante informatie vinden in onze organisatie? en extern?
  • hoe kunnen we onze ongestructureerde informatie dynamisch beheren en beveiligen?
  • hoe blijven we op de hoogte van belangrijke informatie, relevante domeinen, ...?
  • welke nieuwe domeinen ontstaan er in onze organisatie? en in de sector?
  • hoe kunnen we kennis delen, borgen en hergebruiken binnen onze organisatie? met onze partners?
  • hoe kunnen we JERI bereiken? Just Enough Relevant Information, when and where needed

Informatiesystemen voor gestructureerde data (ERP, CRM, ... ) zijn niet ontworpen om ongestructureerde informatie en kennis te beheren, deze zijn complementaire werelden die elkaar afdwingen.

De werkelijke groei met betrekking tot de waarde van uw informatie, kennis en expertise bereikt u door:

  • toegang tot alle relevante en betrouwbare bronnen
  • toevoegen van intelligentie op toegankelijke informatie
  • het vastleggen en het veiligstellen van de echt belangrijke kennis
  • het toepassen en hergebruiken van uw expertise

Het op de juiste wijze inzetten van de juiste informatie en know-how op het juiste moment leidt tot waardevolle resultaten welke voldoen aan het strategisch belang voor uw organisatie.

Welke aspecten komen voor binnen uw organisatie? Lees meer >>>

leren van onze expertise?

Teveel informatie? Zoeken maar niet vinden? Efficiënt informatie beheren? Vergrijzing? Kennis borgen, delen en (her)gebruiken? ...

wat wilt u bereiken?

De voorbereidingsfase is van cruciaal belang voor het succesvol implementeren van structurele verbeteringen in uw organisatie.